Menu

The Love of Hoffman 890

zephyrcurve1's blog

Blog posts : "ทางเข้า"

ชูวิทย์" แฉที่ตั้ง"หยู ซินฉี" ทุนจีนเทา ขอตร รีบบุกรวบ : PPTVHD36

ถ้าไม่มีนายชูวิทย์ออกมากระทุ้งขบวนการทุนจีนสีเทาจะถูกกระชากหน้ากาก เจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมืองจะยังเสพสุขกับเงินสกปรก สร้างความฉิบหายให้กับประเทศต่อหรือไม่. ฉะนั้น “รัฐบาลไทย” ต้องปฏิรูปกฎระเบียบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกไร้พรมแดน เพื่อปิดรูโหว่ขนาดใหญ่ “มิให้องค์กรธุรกิจสีเทา” เข้ามาสร้างปัญหาในป…

Read more

1 blog post

Blog Search

Comments

There are currently no blog comments.